Các diễn đàn tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Video

12:33, 12-12-2022

Đại hội sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (từ 14 - 16/12/2022) với 5 phiên làm việc, tại phiên làm việc thứ hai, các đại biểu sẽ tham gia 6 diễn đàn thảo luận, với các chủ đề: "Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên"; "Thanh niên xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước"; "Tổ chức Đoàn - Người bạn đồng hành với thanh niên"; "Xây dựng Đội vững mạnh - Vì đàn em thân yêu"; "Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập"; "Xây dựng Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng".

Tác giả: Chu Hải